Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa – świat wokół nas zmienia się coraz szybciej. Szybkość jest kluczową zmienną i nie możemy za nią nadążyć. W Przemyśle 4.0 nie mówimy, co robić: rzeczy rozmawiają ze sobą i zaczynają ustalać dla nas nowe reguły gry. Rozpoczęła się czwarta rewolucja przemysłowa, a niedługo będziemy żyć w świecie pełnym nowych technologii, nowych połączeń, nowych wartości i nowych znaczeń. jakie one będą? Ten trend dotyczy tego, jak poruszać się po tych globalnych zmianach i znaleźć swoje miejsce w nowej erze: erze maszyn.

Cztery filary trendów technologicznych Przemysłu 4.0

 1. Niesamowity wzrost danych, mocy obliczeniowej i łączności, zwłaszcza w nowej sieci niskiego napięcia.
 2. Pojawiają się możliwości zbierania, analizowania i przetwarzania informacji biznesowych.
 3. Nowe formy interakcji człowiek-komputer, takie jak interfejsy dotykowe, systemy rzeczywistości rozszerzonej i przenośna elektronika.
 4. Uprość przesyłanie cyfrowych instrukcji do rzeczywistych środowisk, takich jak zaawansowane roboty i drukarki 3D.

Przyspieszenie cyfrowej transformacji przemysłu wytwórczego wskazuje, że wkraczamy w próg ery inteligentnych przedsiębiorstw. Wprowadzenie wielu urządzeń wyposażonych w czujniki oraz możliwość zbierania, przesyłania i zmiany danych w czasie rzeczywistym zaowocowało wcześniej nieosiągalnymi poziomami zrozumienia i kontroli zdarzeń. Pozwala to zapewnić wysoki poziom organizacji komunikacji między narzędziami, urządzeniami sterującymi i operatorami. Ten trend technologiczny, znany jako Przemysł 4.0, umożliwia firmom głębsze zrozumienie ich procesów, co pozwala im dostrzec potencjalne problemy, zanim się pojawią.

Przyszła współpraca w celu zbudowania inteligentnego przedsiębiorstwa

Ta współpraca przyniesie maksymalne korzyści klientom i partnerom firmy. Przemysł 4.0 może zmienić ścieżkę transformacji produkcji dzięki skróceniu przestojów, maksymalnej elastyczności procesów produkcyjnych i niższym kosztom produkcji. Z perspektywy globalnej koncepcja Przemysłu 4.0 jest dobrze znaną koncepcją, która wiąże się z przejściem produkcji do technologii cyfrowych.

Co wniosły wszystkie rewolucje przemysłowe?

Pierwsza rewolucja przemysłowa charakteryzowała się wprowadzeniem mechanizacji poprzez wykorzystanie energii wody i pary, druga faza stworzyła koncepcję masowej produkcji opartej na wykorzystaniu energii elektrycznej, a trzecia faza to intensywne wykorzystanie technologii komputerowej i automatyzacji procesów . Obecnie jesteśmy świadkami czwartego przełomu technologicznego w dziedzinie produkcji, tworzenia inteligentnych przedsiębiorstw wykorzystujących systemy cyberfizyczne i możliwości komunikacyjne, jakie umożliwia technologia IoT.

Według ekspertów automatyki przemysłowej, Przemysł 4.0 jest napędzany przez trendy technologiczne:

   • Stwórz możliwość zbierania i przetwarzania informacji do celów rachunkowości zarządczej i analizy. Nowe formy interakcji człowiek-komputer, takie jak interfejsy dotykowe, systemy rzeczywistości rozszerzonej i przenośna elektronika.
   • Popraw transmisję instrukcji do świata fizycznego za pomocą technologii cyfrowych, takich jak zaawansowana robotyka i sprzęt do drukowania 3D.
   • Niemcy uznawane są za kolebkę Przemysłu 4.0. Nazwa koncepcji pochodzi od narodowego planu strategicznego, którego celem jest pozycjonowanie kraju jako wiodącego dostawcy zaawansowanych technologicznie systemów produkcyjnych. W kraju znajduje się jedna z najbardziej konkurencyjnych branż produkcyjnych na świecie, a branża jest wspierana przez sieć najnowocześniejszych firm badawczo-rozwojowych.

Przemysł 4.0 w motoryzacji

Silna niemiecka branża inżynierii mechanicznej, znaczące globalne możliwości IT oraz wiedza specjalistyczna w zakresie integracji z systemami i automatyzacją oznaczają, że branża ta ma silne warunki wstępne dla przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie oznacza to rosnące zapotrzebowanie na technologie sterowania procesami zaprojektowane w celu dalszej poprawy jakości procesu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa

Branża z zadowoleniem przyjmuje nadejście ery technologii Przemysłu 4.0 jako silnika innowacji, a branża już przekształca automatyzację, komunikację danych i technologie produkcyjne, aby wykorzystać pojawiające się możliwości. Krytyczne dla bezpieczeństwa parametry dokręcania śrub są monitorowane i analizowane, a zarejestrowane dane są wykorzystywane do optymalizacji procesu.

Opierając się na Internecie Rzeczy, Przemysł 4.0 oferuje znaczną wartość dostawcom części samochodowych przy niskich kosztach. Ewoluująca transformacja cyfrowa dała branży narzędzia umożliwiające lepsze reagowanie na rosnące wymagania rynku. Skrócenie przestojów systemu, zwiększenie produktywności poprzez automatyzację i optymalizację zasobów oraz zmniejszenie kosztów konserwacji to kluczowe czynniki.

Technologie Przemysłu 4.0 zwiększają wydajność i konkurencyjność procesów oraz otwierają nowe możliwości sprzedaży. W fabrykach produkujących komponenty, wprowadzenie technologii Przemysłu 4.0 oferuje ogromny potencjał, szczególnie w obszarze konserwacji zapobiegawczej. Ciągła rejestracja i analiza danych procesowych może przewidywać występowanie awarii i błędów systemowych, korygować wadliwe elementy i zwiększać produktywność.

angielski francuski niemiecki hiszpański