Skrytki depozytowe Warszawa - co o nich wiedzieć warto?

Skrytki depozytowe Warszawa – co o nich wiedzieć warto?

Skrytki depozytowe Warszawa – co o nich wiedzieć warto? Służą do trzymania w nich m. in. biżuterii, pieniędzy, czy dzieł sztuki. Może się wydać, że korzystanie z tej usługi jest drogie, jednak to błędne myślenie. Opłata wynosi około kilkaset złotych rocznie, zależna jest od banku, wielkości skrytki, deklarowanego okresu przechowywania depozytu. Czasem dochodzą dodatkowe opłaty za zamek magnetyczny lub kartę magnetyczną do sejfu. Niestety oferowane są przez niewielką ilość banków, tylko w wybranych oddziałach. Wynajem warszawskiej skrytki depozytowej może być na czas nieokreślony, na okres miesiąca lub roku, a w niektórych instytucjach nawet na dzień lub tydzień. 

Skrytki depozytowe Warszawa – kto może je posiadać? 

Z tej usługi korzystać mogą osoby fizyczne (oczywiście pełnoletnie), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają prawnej osobowości. 

Banki udostępniają skrytki depozytowe w Warszawie także rezydentom i nierezydentom (osobom, które posiadają miejsce zamieszkania za granicą). Cudzoziemcy na podstawie ważnego paszportu mogą założyć skrytkę. Jeśli chodzi o mieszkańców Polski – wystarczy dowód osobisty. Wynajęcie depozytu jest niesamowicie proste, wiąże się z minimum formalności. 

Skrytki depozytowe Warszawa - co o nich wiedzieć warto?Należy wiedzieć, że umowę najmu podpisać może więcej niż jedna osoba. Bankowa skrytka depozytowa może mieć dwóch współwłaścicieli np. małżonków, tak jak w przypadku kont osobistych oraz może być dostępna dla pełnomocnika. Do ustanowienia pełnomocnictwa niezbędna jest forma pisemna, a także uwierzytelnienie podpisu osoby trzeciej u pracownika banku, bądź notariusza. Współposiadacz skrytki depozytowej w Warszawie oraz pełnomocnik mogą dysponować samodzielnie jej zawartością. Jeśli dojdzie do odwołania pełnomocnictwa konieczna jest  wymiana zamka i kluczy do skrytki. Koszta ponosi oczywiście najemca. Ponadto musi on być obecny przy tej operacji. 

Jeśli posiadasz skrytki umrze, to zawartość udostępniona zostaje spadkobiercom, ale tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądu potwierdzającego nabycie prawa do spadku, bądź na podstawie umowy informującej o podziale masy spadkowej, która została sporządzona w formie aktu notarialnego.

Co można trzymać w skrytce depozytowej w Warszawie? 

By móc korzystać ze skrytki trzeba najpierw podać wielkość schowka, następnie podpisać z bankiem umowę oraz uiścić wymaganą opłatę, która pobierana jest przed rozpoczęciem okresu najmu. 

Umowa i dołączony do niej regulamin jasno określają, jakie przedmioty mogą być przechowywane. Mowa tu m. in. o:

 • Biżuterii, 
 • Drobnych przedmiotach kolekcjonerskich np. monetach, znaczkach 
 • Dziełach sztuki, 
 • Metalach szlachetnych, 
 • Papierach wartościowych, 
 • Ważnych dokumentach, 
 • Innych cennych dla najemcy rzeczy np. rodzinnych pamiątkach. 

W żadnym wypadku nie wolno przechowywać:

 • Artykułów, które mogą ulec zepsuciu, 
 • Broni, 
 • Narkotyków, 
 • Przedmiotów pochodzących z przestępstwa, 
 • Substancji radioaktywnych oraz wybuchowych. 

Jakakolwiek próba umieszczenia wyżej wspomnianych przedmiotów w depozycie bankowym może skończyć się rozwiązaniem umowy, jeśli pracownik banku przyłapie najemcę na nadużyciu. Nie jest to jednak proste do uchwycenia, ponieważ klient podczas napełniania i opróżniania schowka musi przebywać sam w specjalnie wyznaczonym do tego pomieszczeniu. 

Od zawartości, jaką najemca zamierza przechowywać w skrytce zależy wybór depozytu. Może być on na stałe umocowany w skarbcu, wyposażony w dwa oddzielne zamki, tudzież przenośną metalową kasetę z zamkiem pojedynczym, bądź podwójnym.  W większości banków dostępne są skrytki w wielu rozmiarach, różniących się między sobą wysokością. 

Korzystanie ze skrytki – jak to wygląda? 

Kiedy umowa zostanie podpisana jeden klucz otrzymuje właściciel a drugi przechowywany jest w banku. Skrytka otwierana i zamykana jest przy pomocy obu kluczy, dlatego do tych operacji potrzebny jest najemca oraz pracownik banku. Po każdym otwarciu skrytki powstaje raport, który to zdarzenie potwierdza. 

Warto wiedzieć, że bank nie posiada duplikatu kluczy, jaki otrzymał właściciel. Gdy klucz zostanie zgubiony trzeba się liczyć z problemami. Konieczne będzie wezwanie ślusarza – kasiarza, który zniszczy zamek. Czasem konieczne jest rozprucie sejfu. Kosztami zostanie obciążony oczywiście najemca. 

Kto może otworzyć skrytkę bez zgody właściciela? 

Zgodnie z polskim prawem bank może udostępnić skrytkę organom, które prowadzą postępowanie karne w stosunku do najemcy. Może to być m.in.:

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
 • Policja, 
 • Prokuratura, 
 • Służba Celna, 
 • Straż Graniczna. 

Ponadto dostęp do zawartości skrytki może otrzymać komornik, który prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku najemcy. Bank również może otworzyć skrytkę, kiedy minie okres wynajmu, bądź nie nastąpi zapłata za przedłużenie umowy . Najpierw bank zażąda zwrotu kluczy, by następnie bez zgody właściciela otworzyć skrytkę i złożyć znajdującą się w niej zawartość do depozytu. Bank ma prawo także zablokować dostęp do skrytki oraz wstrzymać wydanie jej zawartości, jeśli otrzyma postanowienie z sądu, od prokuratora, czy Generalnego Inspektoratu Kontroli Skarbowej. 

angielski