Ile powinna trwać psychoterapia

Ile powinna trwać psychoterapia

Ile powinna trwać psychoterapia – każda para, każde małżeństwo oraz każda niemal rodzina przechodzą w trakcie swojego trwania większe lub mniejsze kryzysy. Niektóre z nich rozwiązują się same, inne trwają latami, niewoląc tym samym ludzi uwiązanych w wewnątrz relacyjnych konfliktach. W takich chwilach warto zasięgnąć porady psychoterapeuty lub psychologa. Czym jednak różni się psychoterapia rodzinna od psychoterapii par i małżeństw? I jak długo powinny trwać takie terapie?

Psychoterapia dla par i ta dla całych rodzin – podstawowe różnice

Pojawiające się w domu problemy skłaniają do udania się po pomoc i skorzystania ze wsparcia dobrego psychoterapeuty. Oba rodzaje terapii mogą pomóc w rozwiązaniu konfliktów i budowaniu lepszych zdolności interpersonalnych oraz komunikacyjnych.

Psychoterapia rodzinna

Terapia systemowa, inaczej nazywana rodzinną, to taka, w której uczestniczyć powinni wszyscy członkowie rodziny. Oczywiście ważna jest tu dobrowolność uczestnictwa. To ona decyduje o tym, z jaką motywacją ludzie podchodzą do procesu terapeutycznego i jak będzie on przebiegał. Do terapeutów zazwyczaj zwracają się rodzice mający kłopoty z własnymi pociechami. Może być to opuszczanie zajęć lekcyjnych, pogarszające się wyniki w nauce, a także ucieczki z domu czy agresja u nastolatków. W trakcie konsultacji dorośli dowiadują się, że na zachowanie dziecka wpływ ma jego otoczenie i cały system rodzinny, w jakim żyje.

Psychoterapia małżeńska lub dla par

Na ten rodzaj terapii zgłosić się mogą wszystkie osoby pozostające ze sobą w związku https://psychoterapeuta-gdynia.pl/terapia-par/. Zarówno tym formalnym, jak i nieformalnym oraz bez względu na swoją orientację. Dzięki usprawnianiu podczas terapii procesu komunikacji partnerzy stają się bardziej biegli w rozwiązywaniu pojawiających się między nimi nieporozumień. Zaczynają skuteczniej ze sobą współpracować. Choć zdarza się i tak, że podejmują jednak wspólną decyzję o konieczności rozstania. W trakcie trwania terapii mogą być omawiane tematy dotyczące dzieci. Jednak one same nie są w nią włączane.

Psychoterapia dla par – kiedy warto się na nią zgłosić?

Ile powinna trwać psychoterapia

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z konsultacji psychologicznej bądź terapii dla nikogo nie jest łatwe. Staje się jeszcze trudniejsze, gdy zdecydować o tym musi dwójka ludzi. Szczególnie gdy dochodzi między nimi do konfliktów, a komunikacja międzyludzka zwyczajnie zawodzi. Nigdy też nie jest łatwo przyznać się do tego, że nasze życie nie jest tak doskonałe, jak wcześniej to zaplanowaliśmy. Lub jak chcielibyśmy je widzieć. Co do tego pomyślą rodzina i znajomi? Potrzeba odwagi i szczerości, aby potwierdzić, że wszystkie próby załagodzenia problemu, jakie zostały podjęte, po prostu się nie sprawdziły.

Niestety im dłużej pary czekają i zwlekają z podjęciem decyzji o terapii, tym bardziej utrwalają niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z problemem. Narasta frustracja, piętrzą się kłopoty, dochodzi do coraz częstszych i cięższych kłótni. Z dnia na dzień coraz trudniej zmienić niekorzystne nawyki, zapomnieć o urazach i nad wszystkim przejść do porządku dziennego. Jeśli takie problemy utrzymują się już przez kilka miesięcy, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Nawet krótka wizyta i konsultacja u dobrego psychoterapeuty, mogą wiele zmienić.

Najczęstsze problemy, z jakimi klienci zgłaszają się do poradni małżeńskich oraz na psychoterapię dla par:

  • konflikty dotyczące ważnych życiowo decyzji (np. zawarcie związku małżeńskiego lub posiadanie dzieci)
  • problemy w relacjach intymnych (odmienne potrzeby, dysfunkcje seksualne, oziębłość etc.)
  • problemy finansowe i zawodowe
  • konflikty z dalszą rodziną lub znajomymi
  • niezgodność co do sposobów i metod wychowywania dzieci
  • problem bezpłodności
  • strata, żałoba, choroba lub inne kryzysy w życiu jednego lub obojga partnerów

Jak długo może trwać terapia dla par?

Niezależnie od tego, z jakim problemem para zgłosiła się na terapię i jakie tematy chce w jej trakcie poruszać, terapeuci pomagać będą obojgu stronom w usprawnieniu ich komunikacji. W przebiegu psychoterapii dobry psychoterapeuta zachęca partnerów do wyrażania swoich uczuć, emocji oraz myśli i pragnień w sposób jasny i klarowny. Najważniejsze jest bowiem porozumienie interpersonalne i wzajemne zrozumienie oraz wczucie się w potrzeby i emocje drugiej połowy. Spotkania w ramach psychoterapii dla par odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Cały proces terapeutyczny może natomiast zająć od sześciu miesięcy do roku. W zależności od postępów pary i obserwacji poczynionych przez terapeutę, każdy z partnerów może też zostać skierowany na terapię indywidualną.

Psychoterapia rodzinna – gdy cały system rodzinny jest chory

Terapia systemowa, inaczej zwana rodzinną, to specyficzne podejście do tematu rodziny jako pewnego systemu. W jego obrębie nieprzerwanie zachodzą zmiany, a problemy jednego z jej członków wpływają na pozostałe osoby. W tym systemie ważne jest zachowanie swojego ja i własnej indywidualności przy jednoczesnym poczuciu wspólnoty i przynależności do rodziny. Dlatego tak ważna jest analiza wszystkich zachodzących relacji oraz granic, jakie pojawiają się między samymi dorosłymi oraz dorosłymi i dzieckiem.

Psychoterapia rodzinna polega więc na tym, by przeanalizować i zmienić nieadaptacyjne struktury wewnątrz rodzinnego systemu. Jednocześnie pamiętając o tym, by nauczyć wszystkich uczestników terapii właściwych form komunikacji i stawiania osobistych granic z poszanowaniem pozostałych członków rodziny.

Jak długo trwa terapia dla rodzin?

Czas trwania terapii rodzinnej, podobnie jak tej dla par, zależy od postawionego pierwotnie celu terapeutycznego. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Cały proces terapeutyczny i czas jego trwania mogą zależeć od wielu czynników. Tak, jak złożony jest sam system rodzinny. Każdy z uczestników może zostać też zachęcony do podjęcia terapii indywidualnej.

Psychoterapia Gdynia – Barbara Wota
Hugo Kołłątaja 12B
81-332 Gdynia
+48 532 361 880
www.psychoterapeuta-gdynia.pl