Wszystko co musisz wiedzieć na temat rodzajów transkrypcji

Wszystko co musisz wiedzieć na temat rodzajów transkrypcji

Wszystko co musisz wiedzieć na temat rodzajów transkrypcji. Istnieją trzy główne style transkrypcji, o które można poprosić, zamawiając omawianą usługę. Korzystając z profesjonalnej obsługi transkrypcji dźwięku, najczęściej musimy przygotować się na poinformowanie pracowników o tym, jaki rodzaj pracy będą mieli wykonać. Wybór stylu najczęściej determinowany jest rodzajem nagrania, które posiadamy. Istnieją różnorodne rodzaje nagrań i możliwości przeprowadzenia transkrypcji. Najczęściej spotykane style to wywiad lub badanie naukowe. Ważny jest też ostateczny cel dokumentu. Należy mieć na uwadze to, gdzie ma on później trafić oraz jak ważne informacje będzie zawierał z uwagi na bezpieczeństwo.

W przypadku nośników poufnych informacji należy zadbać o bezpieczeństwa transkrypcji każdego dźwięku, słowa lub nawet komunikacji niewerbalnej, która zostanie naniesiona na dokument w szczegółowym opisie. Bardzo często firmy oferują w zakresie swoich usług zwrócenie uwagi na ewentualne błędy fonetyczne, gramatyczne, czy też drobne korekty tekstu. Możemy wówczas poprosić o to, aby przygotowali poprawienie wszystkich potencjalnych błędów w dokumencie. Za sprawą tych działań przygotowany tekst będzie dobrze uporządkowany i bezpośrednio gotowy do odbioru.

Bez względu na to, czy chcesz, aby w końcowym etapie transkrypcji twoje dokumenty były łatwiejsze do odczytania lub profesjonalnie edytowane, zapoznaj się ze szczegółowymi możliwościami, które oferowane są przez firmy dokonujące tej usługi. W celu ułatwienia zaczerpnięcia bardziej szczegółowej wiedzy przygotowaliśmy poniższy wpis, który pozwoli ci zdecydować, w jaki sposób chciałbyś przetworzyć swoją kopię dokumentów lub nagrań.

Czysty odczyt lub transkrypcja biznesowa

Określenie tego stylu transkrypcji zapewni łatwy do odczytania dokument, który może być w przyszłości edytowany lub sparafrazowany w celu poprawy czytelności. Czytanie tego rodzaju prac jest bardzo często wykorzystywane w wywiadach naukowych i wideorozmowach, w których zostało przeprowadzone tak zwane Q&A, czyli odczytywanie pytań i udzielanie na nich odpowiedzi.

Wszystko co musisz wiedzieć na temat rodzajów transkrypcjiStyl transkrypcji biznesowej jest też dobrym rozwiązaniem w przypadku przygotowania dokumentów niezbędnych do prezentacji lub przemówień. Styl biznesowy jest też jednym z podstawowych wyborów i bardzo często wykorzystuje się go domyślnie, gdy klient nie ma opracowanego żadnego konkretnego planu dotyczącego przeprowadzenia transkrypcji.

Czysty odczyt pomimo niskiej ingerencji zapewnia nam to, że pracownicy pracujący nad dokumentem postarają się o usunięcie wszelkich błędów, które wkradły się do plików i dokumentów. Dotyczy to usunięcia błędów ortograficznych, literówek, czy też zbyt częstych powtórzeń. Możemy wówczas sami określić bardziej sprecyzowaną prośbę, która będzie dotyczyła błędów gramatycznych w tekście. Końcowym rezultatem tego rodzaju transkrypcji najczęściej jest dokument, który zostanie uformowany w taki sposób, aby stanowić krótkie, jednak wyraźne akapity z bardzo treściwymi informacjami. Zachowane zostanie znaczenie zdań i ogólnej treści, która została poddana transkrypcji.

Transkrypcja dosłowna lub płynna

Podczas tego procesu możemy liczyć na transkrypcję dźwięku słowo po słowie, z lekką edycją, która będzie miała na zadaniu zwiększyć jakość audio. Mogą to być niekiedy bardzo drobne korekty, które obejmują na przykład szumy, które wystąpią na nagraniu. Płynna część transkrypcji może dotyczyć usunięcia pewnych nieznacznych słów. Na potrzeby klienta od czasu do czasu skraca się długość nagrania. Dokonuje się tego oczywiście w taki sposób, aby zachowana została cała merytoryka wypowiedzi. Wyrzuca się wówczas przerywniki, które nie wnoszą niczego do tematu. Takie jak na przykład zająknięcia, powtarzanie tych samych słów lub wszelkie samogłoski między wyrazami. Dotyczy to występujących w rozmowie onomatopei, śmiechu i innych drobnych korekt, o które mogą poprosić klienci zlecający wykonanie transkrypcji.

Rodzaj powyższej transkrypcji sprawdza się najlepiej w przypadku wywiadów środowiskowych, przesłuchań, czy też nagranych spotkań konferencyjnych. Nie zawsze musi zawierać ścisłe szczegóły rozmowy, jednak należy zadbać o wysoki poziom jakości nagrania.

Transkrypcja ścisła

Jeżeli potrzebujemy dokładnie odwzorowanego dokumentu, z każdym zarejestrowanym słowem, dźwiękiem i sposobem komunikacji niewerbalnej, odpowiednią ofertą będzie rodzaj transkrypcji ścisłej. Najczęściej wykorzystuje się go w przypadku nagrywania rozpraw sądowych, które będą musiały zostać przekazane w formie dokumentu.

W tym stylu należy rejestrować każdy szczegół wypowiedzi. Nawet śmiechy lub pauzy, które występują między dialogami. Zachowuje się również wszelkie błędy gramatyczne, które popełnili rozmówcy. Nie wycina się również komentarzy, które są dygresją lub dźwięków zewnętrznych, które mogłyby doprowadzić do zakłóceń. Sporządzone w ten sposób nagranie, musi być jak najbliższe realnemu oryginałowi. W przypadku wyboru transkrypcji ścisłej wystąpią znaczne różnice w kosztach w porównaniu do innych rodzajów, dlatego też warto przemyśleć, czy faktycznie potrzebujemy tak szczegółowej usługi.

angielski