Specjalistyczne szkolenia RODO z zakresu danych osobowych

Specjalistyczne szkolenia RODO z zakresu danych osobowych

Specjalistyczne szkolenia RODO z zakresu danych osobowych. Od 2018 roku wszystkie podmioty gospodarcze zobowiązane są do przestrzegania ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Ośrodki szkolenia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferują kompleksowe szkolenia RODO dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Szkolenia tego typu prowadzone są na terenie całego kraju. Na rynku powstaje coraz więcej ośrodków szkolenia, które oferują urozmaicone kursy w zakresie RODO. Firmy mogą przeszkolić personel przedsiębiorstwa oraz zdobyć niezbędne certyfikaty. Szkolenia RODO dostosowane są do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, dzięki czemu uczestnicy kursów zapoznawani są z wszelkimi regulacjami w tym zakresie. Znajomość przepisów RODO jest niezbędna w dzisiejszej działalności gospodarczej, dlatego warto skorzystać z ofert ośrodków szkolenia w zakresie szkolenia RODO.

Szkolenia RODO – charakterystyka

Na rynku pojawia się coraz więcej ofert ośrodków szkolenia, które posiadają szeroki asortyment kursów w zakresie ochrony danych osobowych. Celem kursów jest kompleksowe przygotowanie personelu firmy do egzekwowania obowiązujących przepisów w zakresie RODO. Kursant zapoznawany jest szczegółowo z problematyką RODO zarówno poprzez literalne studiowanie przepisów prawa, jak i analizę interpretacji prawników w tym zakresie.

Rodzaje szkoleń RODO

Szkolenia RODO są szczególnie istotne w komórkach personalnych przedsiębiorstw, na co wpływa ciągła relacja interpersonalna pracowników z administracją firmy. Właściwe przygotowanie osób pracujących w komórkach kadrowych ma istotne znaczenie w kwestii przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Wśród oferty szkoleniowej ośrodków przeprowadzających kursy i szkolenia w zakresie postępowania z danymi osobowymi znajdują się m.in.:

  • szkolenia praktyczne w zakresie RODO – celem tego typu szkolenia jest przekazanie wiedzy praktycznej w zakresie zasad ochrony danych osobowych ujętych w obowiązujących przepisach,
  • kurs dla inspektorów ochrony danych – szkolenie przygotowuje kandydata na stanowisko inspektora ochrony danych do samodzielnego wykonywania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • warsztaty inspektorów ochrony danych – zaawansowane szkolenie dla inspektorów ochrony danych mające na celu dogłębną analizę obowiązujących przepisów RODO oraz właściwą ich interpretację na podstawie studium przypadku, oraz praktycznych przykładów,
  • kompendium dla inspektorów ochrony danych – szkolenie ukierunkowane jest na kompleksowe przygotowanie inspektora ochrony danych do samodzielnego zarządzania systemem, jak i nabycie umiejętności w zakresie tworzenia systemu dotyczącego ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • analiza ryzyka – to szkolenie połączone z warsztatami przeznaczone dla osób wykonujących czynności w zakresie oceny ryzyka i oceny skutków w zakresie ochrony danych na potrzeby przedsiębiorstwa,
  • RODO w IT – obecnie jedno z najpopularniejszych szkoleń, na co wpływa globalna informatyzacja w działalności przedsiębiorstw. Szkolenie dedykowane jest dla administratorów systemów oraz osób pracujących z wykorzystaniem systemów informatycznych, które zdobędą wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w systemach teleinformatycznych,
  • RODO w e-commerce – szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność internetową. Do największego grona szkolonych należą właściciele sklepów internetowych, którzy przygotowywani są do przestrzegania przepisów w działalności zdalnej na podstawie RODO.
  • RODO w kadrach – forma szkolenia obejmująca zasady przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie realizowane są przez pracowników komórek kadrowych podczas wykonywania zadań związanych m.in. z zatrudnieniem czy rekrutacją.

Oferowane kursy dedykowane są zarówno dla osób doświadczonych, jak i pracowników początkujących w tematyce ochrony danych osobowych. Głównymi odbiorcami treści szkolenia RODO powinny być osoby zajmujące się ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie tj.  inspektorzy ochrony danych, osoby przetwarzające dane osobowe, osoby odpowiadające za bezpieczeństwo danych oraz kadra kierownicza odpowiadająca za administrowanie danymi w firmie.

Szkolenia RODO dla komórek kadrowych działających w przedsiębiorstwach

Szkolenia RODO przeznaczone dla pracowników komórek kadrowych mają szczególne znaczenie w kwestii przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Kursanci mają możliwość zapoznania się z przepisami obowiązującymi w działalności kadrowej. Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie zarówno wiedzy, wymagań, jak i praktycznych wskazówek dotyczących wymogów unijnego rozporządzenia. Szkolenia RODO dla kadr, dedykowane są zarówno dla specjalistów do spraw kadr z wieloletnim doświadczeniem, jak i pracowników rozpoczynających swoją działalność. Szkolenia trwają zazwyczaj kilka godzin, gdzie kursant bierze udział w wykładzie opartym na prezentacji multimedialnej oraz uczestniczy w dyskusji w zakresie omawianych zagadnień.

angielski