Miesiąc: luty 2023

Proces restrukturyzacji
Prawo, Usługi

Proces restrukturyzacji

Proces restrukturyzacji ma na celu zapobieżenie ogłoszeniu przez przedsiębiorstwo upadłości z powodu niewypłacalności. Problemem są jednak należności pracownicze, którymi są wynagrodzenia. Jakie uprawnienia przysługują pracownikom i osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych? Jaki jest aktualnyContinue reading